Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

I SA/Op 126/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-07

Sprawa ze skargi K. S. na ocenę projektu Zarządu Województwa Opolskiego w przedmiocie dofinansowania wniosku złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007

II SA/Op 597/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności rolnośrodowiskowych

II SA/Op 406/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-09-06

Sprawa ze skargi A i Spółka, Spółka jawna na negatywne rozpatrzenie protestu przez Zarząd Województwa Opolskiego w przedmiocie dofinansowania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007

II SA/Op 478/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji w sprawie płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2007

I SA/Op 464/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-12

Sprawa ze skargi M. M. na pozostawienie przez Zarząd Województwa Opolskiego bez rozpatrzenia protestu na odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 , Nr DPO.VIII.MŻ.02182-1-64/10

II SA/Op 6/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

I SA/Op 467/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-09

Sprawa ze skargi T. H. na ocenę projektu Zarządu Województwa Opolskiego w przedmiocie dofinansowania wniosku złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007

I SA/Op 171/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2009 r.

II SA/Op 409/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-09-06

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. na negatywne rozpatrzenie protestu przez Zarząd Województwa Opolskiego w przedmiocie dofinansowania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007

I SA/Op 400/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-13

Sprawa ze skargi P.U.H. [...] Spółka jawna w Opolu na pozostawienie przez Zarząd Województwa Opolskiego w przedmiocie dofinansowania wniosku złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007
1   Następne >   +2   +5   +10   25