Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 2325/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

II GSK 21/14 - Wyrok NSA z 2015-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

II GSK 2229/13 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi L. Spółki z o.o. w B. na informację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 2115/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania;

V SA/Wa 341/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych z tytułu pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych.

II GSK 1794/13 - Wyrok NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi A. I. na odmowę przyznania prawa pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej zawartą w informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...]

II GSK 1157/11 - Wyrok NSA z 2012-09-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. Z. B. 'S. M.' w R. S. w likwidacji na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 2533/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności do gruntów rolnych na 2005 rok;

VIII SA/Wa 945/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

II GSK 1137/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
1   Następne >   +2   +5   +10   100