Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

III SA/Kr 122/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wydatków poniesionych na realizację usług opiekuńczo

III SA/Kr 123/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wydatków poniesionych na realizację usług opiekuńczo

III SA/Kr 121/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wydatków poniesionych na realizację usług opiekuńczo

III SA/Kr 1142/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-29

skarg J. Ł. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku okresowego nr [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego skargi oddala.

I SA/Kr 1301/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-13

skarg Centrum 'Ż' Sp. z o.o. w Ł., na decyzje SKO, w przedmiocie zwrotu dotacji, , ,

I SA/Kr 660/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r.

III SA/Kr 423/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

III SA/Kr 556/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego