Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GZ 232/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. , nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w zakresie zmiany miejsca urządzania gier na automatach o niskich wygranych

V SA/Wa 1497/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry;