Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Bd 323/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium unijnego

II SA/Ol 950/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium unijnego

VIII SA/Wa 273/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

III SA/Lu 498/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium motywacyjnego

III SA/Kr 423/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania