Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Ke 479/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej

II SA/Ke 159/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2005 rok

II SA/Bk 229/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

V SA/Wa 1563/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie specjalnego zezwolenia połowowego;

II SA/Rz 688/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II SA/Rz 23/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-03-22

Sprawa ze skargi J. T. na 'decyzję' Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie dofinansowania realizacji projektu złożonego w ramach działania 'Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom'

II SA/Wr 252/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora D. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

V SA/Wa 1645/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie;

II SA/Ke 340/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

II SA/Lu 728/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych
1   Następne >   +2   +5   +10   18