Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 1362/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi E. K.-S. na czynność Ministra Rozwoju Regionalnego nr [...] w przedmiocie odwołania z funkcji eksperta