Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Krakowie X

III SA/Kr 1142/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-29

skarg J. Ł. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku okresowego nr [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego skargi oddala.