Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

III SA/Kr 122/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wydatków poniesionych na realizację usług opiekuńczo

II SA/Łd 979/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do świadczeń rodzinnych

II SA/Bk 798/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego z tytułu złagodzenia skutków suszy

III SA/Kr 123/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wydatków poniesionych na realizację usług opiekuńczo

II SA/Łd 974/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-22

Sprawa ze skargi B. H. na decyzje SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 121/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wydatków poniesionych na realizację usług opiekuńczo

III SA/Kr 1142/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-29

skarg J. Ł. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku okresowego nr [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego skargi oddala.

III SA/Kr 556/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego