Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 798/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego z tytułu złagodzenia skutków suszy