Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Krakowie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 556/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego