Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Sz 1206/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Myśliborskiego w przedmiocie ustalenia wysokości dotacji na 2014 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego

II GSK 61/12 - Wyrok NSA z 2012-09-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Województwa [...] w przedmiocie wyboru do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] na lata 2007

I SA/Go 310/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-21

Sprawa ze skargi P Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna na niewykonanie przez Zarząd Województwa czynności nakazanej prawem polegającej na podjęciu uchwały w przedmiocie przyjęcia projektu objętego wnioskiem nr [...] do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

II GSK 616/10 - Wyrok NSA z 2011-06-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Województwa M. w przedmiocie regionalnego programu operacyjnego

I SA/Bk 371/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-12-21

Sprawa ze skargi P. Sp. j. w B. na czynność Zarządu Województwa [...] w przedmiocie wyboru do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] na lata 2007

III SA/Wr 372/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego

V SA/Wa 1907/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego w przedmiocie realizacji projektu własnego finansowanego z budżetu Unii Europejskiej;

II GSK 2389/11 - Wyrok NSA z 2013-03-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu K. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

I SA/Bk 313/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa [...] w przedmiocie wyboru do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] na lata 2007

II GSK 177/16 - Wyrok NSA z 2017-10-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji
1   Następne >   2