Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II GSK 1390/12 - Wyrok NSA z 2013-12-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Województwa W.-M. w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów