Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II GSK 1388/12 - Wyrok NSA z 2013-12-11

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W.-M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

I SA/Ol 185/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

II GSK 907/10 - Wyrok NSA z 2011-09-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w G. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

V SA/Wa 1122/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia zmieniającego uchwałę budżetową gminy;

I SA/Ol 184/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

I SA/Sz 52/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/100/2011 Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno

II GSK 1389/12 - Wyrok NSA z 2013-12-11

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W.-M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały