Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

V SA/Wa 3202/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi O. Sp. z o.o. w W. dotyczącej rozstrzygnięcia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie niewykonania orzeczenia WSA w Warszawie z 8 maja 2014 r. o sygn. akt V SA/Wa 2258/13 wraz z wnioskiem o ukaranie organu grzywną w trybie art. 154 § 1 ppsa