Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 1000/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Gd 984/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej