Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Sz 518/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-20

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Wójta Gminy w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego