Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Po 702/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 rok

III SA/Po 786/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w sprawie wymiaru podatku rolnego i podatku od nieruchomości za rok 2012

I SA/Lu 46/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.

I SA/Gl 266/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

I SA/Op 470/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-29

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu w przedmiocie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

I SA/Go 963/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy zaliczenia wpłaty opłaty restrukturyzacyjnej na poczet zaległości podatkowej

V SA/Wa 2058/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi B. S.A. w W. na informację Ministra Finansów w przedmiocie pisemnej interpretacji indywidualnej w zakresie podatku akcyzowego. Oddala skargę

I SA/Rz 761/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na 2007 rok

I SA/Ol 681/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej - działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie pisemnej indywidualnej interpretacji prawa podatkowego

V SA/Wa 1976/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za marzec ... r.
1   Następne >   3