Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SA/Łd 736/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-13

skarg U. Z., A. M. i M. C. na decyzję SKO w P. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Ol 985/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II SA/Łd 958/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 2109/11 - Wyrok NSA z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Łd 1018/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Sz 433/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

II SA/Łd 17/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania

II SA/Łd 1016/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Łd 871/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności

II SA/Ol 1347/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
1   Następne >   +2   5