Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SA/Op 9/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Op 5/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Op 800/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia

II SA/Op 250/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Op 167/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Op 587/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II SA/Op 529/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Op 518/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Op 561/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia