Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Po 62/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Śmigla w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań

IV SAB/Po 6/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SAB/Łd 55/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

II OSK 2197/17 - Wyrok NSA z 2017-11-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Łomianek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku