Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 1244/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

II SA/Bd 387/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy