Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SA/Łd 878/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-03

skarg E. S. i D. J. oraz A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. na decyzję SKO w P. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia

II SA/Kr 1432/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 571/15 - Wyrok NSA z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Lublinie w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Sz 888/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia I .

II OSK 2176/15 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Koszalinie w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Łd 519/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Kr 1549/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

II SA/Op 587/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II SA/Op 529/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

IV SA/Po 534/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-06

skarg J. W., D. G. na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
1   Następne >   +2   +5   8