Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SA/Kr 1063/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-12

skarg G. K. i R. G. na decyzję SKO w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia skargi oddala.

II SA/Kr 192/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Kr 246/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-06

skarg A.B.B. oraz [...] Związku Wędkarskiego w N. na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia skargi oddala.

II SA/Kr 1432/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Kr 1549/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

II SA/Kr 1564/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Kr 1715/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II SA/Kr 90/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II SA/Kr 483/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody

II SA/Kr 1562/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
1   Następne >   2