Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

SA/Bd 2837/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w B. w przedmiocie wypłaty równoważnika pieniężnego za wyżywienie

II SA/Wr 2518/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-04

Sprawa ze skargi H. D. w przedmiocie wysłania wniosku w sprawie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

SA/Bd 2629/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w B. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego przymusowe zatrudnienie w batalionie budowlanym w ramach służby wojskowej

SA/Bd 2697/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w B. w przedmiocie kwatery stałej

SA/Bd 3276/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w B. w przedmiocie dodatku do uposażenia