Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II SAB/Op 21/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1907 w Opolu w przedmiocie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej za 2005 r. żołnierza

II SAB/Op 24/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Jednostki Wojskowej Nr [...] w O. w przedmiocie wypłaty 1/12 części nagrody rocznej za 2005 r. zobowiązuje Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr [...] w O. do wydania decyzji w przedmiocie wypłaty K. K. 1/12 części nagrody rocznej za 2005 r. wraz z odsetkami, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku.

II SAB/Op 25/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w O. w przedmiocie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej za 2005 r. żołnierza zawodowego zobowiązuje Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr [...] w O. do wydania decyzji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wyroku, w przedmiocie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej za 2005 r. żołnierza zawodowego.

II SA/Op 187/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w O. w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej żołnierza zawodowego

II SA/Op 236/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-20

Wniosek w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 109/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy [...] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie przyznania należności finansowych z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej