Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 578/08 - Wyrok NSA z 2008-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

II SA/Ol 365/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców