Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

I SA/Kr 991/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002r.,

II FSK 1004/07 - Wyrok NSA z 2007-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.

II FSK 397/06 - Wyrok NSA z 2007-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.

I SA/Kr 959/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-03

skarg B.S., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 rok i 2000 rok,

I SA/Kr 999/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-05

skarg A. B. - S. i M. S., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001r i 2002r,

II FSK 936/06 - Wyrok NSA z 2007-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 937/06 - Wyrok NSA z 2007-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.

II FSK 399/06 - Wyrok NSA z 2007-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.

II FSK 1805/06 - Wyrok NSA z 2007-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.

II FSK 1005/07 - Wyrok NSA z 2007-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r.