Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Gd 489/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora - Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w przedmiocie nieprzyjęcia na pierwszy rok studiów

II SA/Bd 203/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy [...] Okręgu Wojskowego w przedmiocie ustalenia równowartości kosztów zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania w czasie nauki

IV SA/Wr 166/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej A we W., w przedmiocie niezakwalifikowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów, ,

III SA/Lu 612/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Wyższej Szkoły w przedmiocie wznowienia studiów wojskowych