Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1099/09 - Wyrok NSA z 2010-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości