Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 49/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Ś. w przedmiocie dodatku specjalnego

II SA/Sz 889/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie dodatku za rozłąkę

II SA/Sz 57/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego I

II SA/Sz 714/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie ustalenia równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę podlegających zwrotowi

II SA/Sz 175/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-21

Sprawa ze skargi J. K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w S. za niewykonanie wyroku Sądu w sprawie zwrotu świadczenia wymierza Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w S. grzywnę w kwocie [...] złotych za niewykonanie wyroku WSA w B. w sprawie o sygnaturze II SA/Bd 367/06

II SA/Sz 273/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie należności związanych ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej

II SA/Sz 1095/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie ustalenia zwaloryzowanej równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę

II SA/Sz 38/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie wypłaty uposażenia zasadniczego i innych świadczeń

II SA/Sz 437/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie wypłaty należności związanych ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej