Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SAB/Wa 444/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków na powierzonym dodatkowo stanowisku

III SA/Lu 265/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy ponownego naliczenia należności z tytułu odprawy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

I OSK 1369/12 - Wyrok NSA z 2012-12-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

I OSK 856/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. J. na orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej Sił Powietrznych nr [...] w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej

III SA/Gd 301/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Brygady w przedmiocie uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym

IV SA/Po 407/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej (...) w P. w przedmiocie zwrotu kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby,

II SAB/Wa 635/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1893/12 - Wyrok NSA z 2013-07-02

Skarga kasacyjna na decyzję Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych w przedmiocie odmowy wypłaty należności zagranicznej oraz dodatkowego wynagrodzenia

II SA/Wa 807/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy przyznania uposażenia

II SA/Go 446/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty uposażenia i innych należności
1   Następne >   +2   +5   +10   100