Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Sz 230/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 108/05 - Wyrok NSA z 2005-10-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczeń lekarskich

I SA 831/98 - Wyrok NSA z 1998-11-03

skargę w przedmiocie określenia zdolności do dalszej zawodowej służby wojskowej.