Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SAB/Ol 2/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w wydaniu zaświadczenia o zdaniu osobnej kwatery stałej

I OSK 444/06 - Wyrok NSA z 2007-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we [...] w przedmiocie zmiany kwoty świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponowneg...

OSK 1412/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej zwolnienie kwatery tymczasowej

I OSK 372/12 - Wyrok NSA z 2012-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie wypłaty odprawy mieszkaniowej

IV SA/Wr 513/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we W. w przedmiocie zwolnienia osobnej kwatery stałej

II SA/Wa 968/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

II SAB/Sz 11/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-08-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w przedmiocie wydania decyzji o prawie zamieszkania w lokalu

I OSK 683/07 - Wyrok NSA z 2008-05-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie zryczałtowanego ekwiwalentu za rezygnację z prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

I OSK 1776/11 - Wyrok NSA z 2012-03-22

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

I OSK 264/09 - Wyrok NSA z 2009-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym uchyla zaskarżony wyrok oraz
1   Następne >   +2   +5   +10   22