Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I OSK 2263/11 - Wyrok NSA z 2012-03-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie oddalenia zarzutów wniesionych w postępowaniu egzekucyjnym o charakterze niepieniężnym w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1494/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za uzasadnione