Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 18/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku S.R. o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy