Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wa 444/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków na powierzonym dodatkowo stanowisku

I OSK 1369/12 - Wyrok NSA z 2012-12-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

II SAB/Wa 635/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Wa 258/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej w przedmiocie wydania decyzji o wypłacie odsetek za zwłokę z tytułu rozliczenia zagranicznej podróży służbowej (do F.)

II SAB/Wa 292/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej w przedmiocie wydania decyzji o wypłacie odsetek za zwłokę z tytułu rozliczenia zagranicznej podróży służbowej (na L.)

II SAB/Wa 404/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie niewydania decyzji dotyczącej wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów wojskowych i niektórych innych ustaw.

II SAB/Wa 404/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w przedmiocie doręczenia rozstrzygnięcia

II SAB/Wa 100/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SAB/Wa 408/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

III SAB/Gd 18/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-09-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojskowej Komendy Uzupełnień w przedmiocie skierowania do właściwej komisji lekarskiej
1   Następne >   +2   4