Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Wr 520/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-06-28

Skarga Tomasza S. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Poborowej w L. w przedmiocie odmowy uznania go za poborowego sprawującego opiekę nad członkiem rodziny i odroczenia zasadniczej służby wojskowej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Wr 436/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-08-04

Skarga Tomasza P. na decyzję Dowódcy (...) Okręgu Wojskowego w W. w przedmiocie zaliczenia do wysługi lat w służbie wojskowej innych okresów pracy i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Dowódcy Jednostki Wojskowej nr (...).