Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 991/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002r.,

II FSK 163/06 - Wyrok NSA z 2006-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.

II FSK 724/13 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 1004/07 - Wyrok NSA z 2007-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.

V SA/Wa 1732/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-04

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym

II FSK 1464/06 - Wyrok NSA z 2008-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004r.

I SA/Po 294/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r.

II FSK 1092/05 - Wyrok NSA z 2006-08-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r.,

I SA/Po 344/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005r.

I SA/Po 295/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2005
1   Następne >   +2   4