Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA 2569/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izba Skarbowa w W. Ośrodek Zamiejscowy w C. w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA 2393/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA 694/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

III SA 2100/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA 2270/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA 2383/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

FSK 169/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodka Zamiejscowego w J.-G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999r.

III SA 2829/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Łd 292/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie zaległości podatkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Wr 1950/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące III, VII, XII 1999 r.