Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 1917/02 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej . w przedmiocie zaliczenia kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na zaległe zobowiązanie podatkowe

III SA 2710/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatek od towarów i usług

FSK 144/04 - Wyrok NSA z 2004-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy - Ośrodek Zamiejscowy w Toruniu w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 1997r.

FSK 16/04 - Wyrok NSA z 2004-04-07

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do maja 2001 r. wraz z odsetkami...

FSK 30/04 - Wyrok NSA z 2004-04-07

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące od lutego do grudnia 2000 roku ...

SA/Rz 1918/02 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w Rzeszowie w przedmiocie zaliczenia kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na zaległe zobowiązanie podatkowe

III SA 2958/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie opłaty skarbowej

FSK 143/04 - Wyrok NSA z 2004-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy - Ośrodek Zamiejscowy w Toruniu w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 1997r.

FSK 148/04 - Wyrok NSA z 2004-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r.

SA/Rz 1916/02 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie zaliczenia kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na zaległe zobowiązanie podatkowe
1   Następne >   2