Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 1144/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji

II OSK 806/12 - Wyrok NSA z 2012-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

VII SA/Wa 2615/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1137/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie uznania praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjenta

VII SA/Wa 103/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

VII SA/Wa 294/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wycofania produktu z obrotu

VII SA/Wa 1401/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 1057/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu suplementu diety

VII SA/Wa 1544/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

VII SA/Wa 1169/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia
1   Następne >   +2   5