Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 533/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczyciela

II SA/Op 305/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-23

Sprawa ze skargi L. S. na pismo Wójta Gminy Branice w przedmiocie informacji o zadłużeniu z tytułu czynszu

II SA/Op 624/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie nakazujące przedstawienie ekspertyzy technicznej

II SA/Op 88/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu

II SA/Op 93/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu

II SA/Op 599/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

II SA/Op 1/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 15/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SA/Op 79/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na zalesianie

II SA/Op 621/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy terenu
1   Następne >   +2   +5   +10   100