Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

VII SAB/Wa 78/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju I. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Ministra Infrastruktury i Rozwoju do wydania decyzji w sprawie wniosku o udzielenie zgody na odstępstwa od warunków technicznych dla samochodu osobowego, II. stwierdza, że bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Ministra Infrastruktury i Rozwoju na rzecz skarżącego M O kwotę 10...

I SA/Wa 3337/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wa 113/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi L. K. i S. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SA/Wa 2156/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 675/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-20

Sprawa ze skargi J. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1252/14 - Wyrok NSA z 2015-02-03

Skargi kasacyjne: A. D. P. i E. B. M. G. oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 647/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi A. M. S., A. J., H. D. G. N., J. J., K. J., K. A., M. R. M., R. L., S. J., T. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1940/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 646/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 420/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   16