Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 3337/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 2156/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2439/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa i odmowy uchylenia decyzji

IV SAB/Wa 29/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi M. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SA/Wa 3063/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 3105/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

IV SAB/Wa 23/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołań od decyzji

IV SA/Wa 2593/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1741/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za nieprawidłowe obsadzenie statku