Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

I OZ 821/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej z dnia [...],nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do dokonania czynności

II SA/Wa 1091/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności aktu odwołania z funkcji etatowego członka samorządowego kolegium odwoławczego

II OZ 623/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie przyznania uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej

VII SA/Wa 1831/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi na pismo Szefa Służby Cywilnej

II SA/Wa 1706/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego

I SA/Wa 626/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przekazania prawa własności nieruchomości przysługującego gminie na rzecz miasta na prawach powiatu

I OSK 1385/11 - Wyrok NSA z 2011-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania renty specjalnej

I SA/Wa 624/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

skarg Gminy N. i Gminy W. na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przekazania prawa własności nieruchomości przysługującego gminie na rzecz innej gminy

II SAB/Wa 66/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie wniosku o przyznanie renty w drodze wyjątku

I SA/Wa 913/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi W.K. na pismo Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odpowiedzi na pismo
1   Następne >   +2   5