Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

II SA/Kr 233/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 110/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

III SA/Kr 2056/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego i zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 2061/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego i zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Kr 691/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. [ ] w przedmiocie przekazania skargi do rozpoznania przez Radę Gminy [....]

II SA/Kr 1327/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie obowiązku uiszczenia opłaty;

III SA/Kr 389/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wstrzymania działalności składu materiałów budowlanych

II SA/Kr 1930/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

II SA/Kr 364/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 1664/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100