Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Bd 446/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie żądania zwrotu kosztów z tytułu wykonania nakazu zniszczenia ściółki i odchodów z kurników

II SA/Ol 1338/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Lekarza Weterynarii w przedmiocie kary pieniężnej

II SA/Op 440/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za niespełnienie wymagań higienicznych

II SA/Op 52/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie zakazu wprowadzania zwierząt do obrotu oraz nakazu informowania o zmianie liczby zwierząt

II SA/Ol 1366/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Lekarza Weterynarii w przedmiocie wymagań weterynaryjnych

II SA/Wr 250/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej

II SA/Go 245/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Wr 662/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. w przedmiocie nakazu odpowiedniej obsady ptaków w zależności od wieku na 1 m

II SA/Sz 943/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie obowiązku przedstawienia do badania poubojowego

II SA/Rz 1/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z ich skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   +5   7