Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Łd 808/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Łd 809/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę

II SA/Łd 394/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 662/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 792/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-19

skarg J. G., P. G. i Gminy A. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie wybudowanego ogrodzenia

II SA/Łd 1229/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji własnej oraz udzielenia pozwolenia na użytkowanie

II SA/Łd 1231/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji własnej oraz udzielenia pozwolenia na użytkowanie

II SA/Łd 506/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie stwierdzenia wykonania obowiązku polegającego na doprowadzeniu wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem

II SAB/Łd 87/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. w przedmiocie podjęcia działań dotyczących bezpiecznego użytkowania budynku

II SA/Łd 1260/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-22

Sprawa ze skargi T. O. i M. O. na podjęcie interwencji przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie objęcia nadzorem służbowym postępowania toczącego się przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w P.
1   Następne >   +2   +5   7