Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 413/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 71/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji oraz orzeczenia, że decyzja ostateczna została wydana z naruszeniem prawa

II OSK 1857/13 - Wyrok NSA z 2015-03-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Wr 725/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gd 716/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie realizacji robót budowlanych uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...]

II SA/Go 53/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki ściany oporowej

II SA/Kr 430/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu

II OSK 3001/13 - Wyrok NSA z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Łd 342/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Gl 553/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100